Klachten procedure2020-01-27T15:42:11+02:00

Klachtenprocedure

U heeft een medische verstrekking geleverd gekregen. Ondanks het feit dat wij uitgebreid met u de mogelijkheden en eventuele beperkingen van de verstrekking hebben besproken, kan het toch zo zijn dat de verstrekking volgens u niet voldoet aan de eisen die van een dergelijke verstrekking mag worden verwacht.

Hieronder leggen wij u uit hoe u kunt handelen in het geval u niet tevreden bent over de geleverde verstrekking, onze bejegening of over iets anders in relatie tot de door ons geleverde zorg.

Wanneer u een klacht bij ons indient nemen wij die in behandeling conform de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. Dit betekent dat wij eerst zelf proberen de klacht naar uw tevredenheid op te lossen. Wanneer dit niet lukt kunt u contact opnemen met de Nederlandse Vereniging Compressiezorg (NVCZ). Ons bedrijf is erkend lid van de NVCZ. U kunt uw klacht schriftelijk indienen via het klachtenformulier van de NVCZ. Dit formulier kunt u mailen naar: klachtencommissie@nvcz.nl.

De procedure

De klachtencommissie zal  beoordelen of uw klacht in behandeling genomen kan worden. Wanneer uw klacht ontvankelijk verklaard is, wordt u geïnformeerd over de verdere gang van de procedure en de samenstelling van de klachtencommissie.

Doel van de klachtencommissie

Het doel  is om een speelveld te creëren waar klager en beklaagde gelijk zijn. De klachtencommissie zal zich inzetten om door bemiddeling, hoor en wederhoor de vertrouwensrelatie tussen u en de leverancier weer te herstellen. Daarbij zal ook gekeken worden of de leverancier zijn werk goed heeft gedaan.

Wilt u meer weten over de procedure kunt u dit lezen in het Klachtenregelement van de NVCZ.

Ons bedrijf is tevens erkend lid van de SEMH.

    Klachtenformulier

    Geboortedatum:

    Om te laten zien dat u geen robot bent: